SER MÖJLIGHETER - SKAPAR ENGAGEMANG

I över 50 år har Grimaldi Industri AB byggt upp sin koncern runt bolag som varsamt förändrats utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Genom att skapa flexibla organisationer och utveckla bolagens styrkor har Grimaldi Industri AB idag en mix av innovativa, lönsamma och framgångsrika bolag.


Våra bolag och varumärken

Inom koncernen Grimaldi Industri AB finns en rad välkända varumärken och teknikintensiva bolag.

/

Våra framgångsfaktorer

Investera i ledarskap

Fokus på kärnaktivitet

Identifiera och nyttja synergier

Bygga flexibla organisationer

Hålla flexibla kostnadsstrukturer