Grimaldi Industri AB har sitt säte i Stockholm, Sverige, och är moderbolag till Grimaldi Industri Group med 1 200 anställda runtom i världen. Majoriteten av bolagen inom koncernen är helägda. Bolaget verkar inom många olika branscher, exempelvis precisionstillverkning och systemteknik, samt cykel och livsstil.

Idag omsätter Grimaldi Industri 330 miljoner Euro och ägs till 100% av Salvatore Grimaldi.

Vi förädlar och utvecklar styrkor

Att utmana, förändra och utveckla är grundaren Salvatore Grimaldis signum och strategi. Under många decennier har Grimaldi Industri utvecklats till en koncern där det professionella engagemanget varit kompassen mot framgång. Genom att se helheten, möjligheterna och utvecklingspotentialen har moderbolaget idag en global verksamhet som totalt omsätter 330 miljoner Euro.

 

 

Våra framgångsfaktorer

Investera i ledarskap

Fokus på kärnaktivitet

Identifiera och nyttja synergier

Bygga flexibla organisationer

Hålla flexibla kostnadsstrukturer